dissabte, 25 d’octubre del 2008

  1. Espècies silvestres de roses: les que existeixen a la naturalesa.

  2. Roses antigues: varietats de roses anteriors a 1867.

  3. Roses modernes: varietats de roses posteriors a 1867.


Aquestes són les classificacions de les roses.